'
Editie: 1896, pagina 95
Voor- en Achter-Indië en China: Frankrijk heeft zich meester gemaakt van de delen van Thailand ten oosten van de Mekong: Laos is in 1893 ‘toegetreden’ tot de Franse unie van Indochina. De kaart van de Oost-Indische archipel op dit blad is nu gebruikt om het netwerk van scheepvaartroutes van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) aan te geven. Het is helaas niet zo dat hoe frequenter de dienst, hoe dikker de lijnen zijn getekend. Buiten Java zijn Ambon, Koepang en Makassar belangrijke hubs. Aan de verdragshavens in China is I-tsjang (Yichang) toegevoegd. Bij de vorstenlanden of vazalstaten in Brits-Indië zijn de staten in het midden van het land nu samengevoegd weergegeven als Centraal-Indië, wat eigenlijk had moeten zijn Centraal-Indische staten; daarnaast was er het direct door de Britten bestuurde gebied Centrale Provincies. Drie andere vorstenlanden, namelijk het rijk van de Nizam van Haiderabad, Maisoer en Travancore in het zuiden zijn ook benoemd.