'
Editie: 1897, pagina 104
Op de kaart Java staatkundig zijn nu ook tramwegen aangegeven: de Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij exploiteerde in 1897 al een net dat van Semarang tot Koedoes (Kudus), Djoewana (Juana), Blora en Goendi (Gundi) aan de spoorlijn van Semarang naar Soerakarta reikte. Op West-Java zijn spoorlijnen van Batavia naar Tangerang en naar Anjer (Anyer) aan straat Soenda aangelegd, evenals van Batavia naar Krawang. Op Oost-Java zijn niet alleen Blitar en Malang per spoor met elkaar verbonden, maar ook is de lijn naar Probolinggo doorgetrokken naar Loemadjang (Lumajang) en Djember (Jember). Het is wel moeilijk om al die zwarte lijnsignaturen, naast de ook al zwarte rivieren, uit elkaar te houden.