'
Editie: 1897, pagina 42
Provinciekaarten: De schaal is vergroot van 1:500.000 naar 1:400.000. Er is nieuwe reliƫftekening aangebracht, ook voor het op de kaarten afgebeelde buitenland, en dat is vooral goed te zien bij de duinen. De hydrografie van de zeegaten is vernieuwd, hetgeen allemaal nieuwe banken en geulen oplevert. De legenda vinden we pas op het blad Zeeland, die van de grondsoorten bij de eerdere overzichtskaart op blad VIII. Het is niet altijd makkelijk alle signaturen uit elkaar te houden: dijken zijn eenzijdig getand, tramwegen tweezijdig, en overlaten tweezijdig verspringend.

De symbolen voor sluizen zijn verder gedifferentieerd in keersluizen, schutsluizen en stuwen. Het centrum van plaatsen met verspreide bebouwing is met een cirkeltje aangegeven, en die verspreide bebouwing is ook met zwarte blokjes gekarakteriseerd, zodat terpdorpen (Warffum), dijkdorpen (Lekkerkerk), laagveenontginningsdorpen (Vinkeveen, Oostzaan), veenkoloniale dorpen (Stadskanaal) en esdorpen (Rolde) te onderscheiden zijn. Het symbool voor fort is nu ook in de legenda opgenomen. We hebben ze bij Den Helder, langs de Vecht, een zevental bij Utrecht, bij Pampus, bij Gorkum en het Fort St. Andries waar Maas en Waal samenkomen. Doordat de bebouwing van de grote steden nu in rood is aangegeven is hun groei goed te zien bij vergelijking met de vorige editie: Amsterdam groeide bijvoorbeeld langs Amstel en Vondelpark. De ontginning van de hoogvenen is prachtig te zien aan de veenkanalen die allemaal lijken te zijn weergegeven. Droogmakerijen worden duidelijk onderscheiden omdat ze een donkerder raster hebben.
Noord-Holland heeft nieuwe tramwegen van Beverwijk naar Alkmaar en van Amsterdam naar De Rijp. Van de tram van Alkmaar naar Enkhuizen is nu alleen nog het deel Hoorn-Enkhuizen in gebruik.

De nieuwe dijken bij de Verlegde Maas zijn ingetekend. In Utrecht is de tram naar Vreeswijk erbij gekomen. Tussen Lage Vuursche en de rivier de Eem is de Praamgracht opgenomen, in de 14de eeuw gegraven voor het vervoer van veen uit Lage Vuursche. In Friesland is de trambaan van Dokkum naar Bergum verlengd tot Drachten, zodat die aansluit op de lijn Drachten-Heerenveen-Sneek-Bolsward-Harlingen. In Groningen is de stad nu ook via een tram verbonden met Eelde en Paterswolde.
In de Achterhoek is ook de plaats Rekken opgenomen. Bij Heerewaarden en Baardwijk in Noord-Brabant zijn overlaat-signaturen te zien. In Noord-Brabant doet Bergeik zijn intrede.

Herkenbosch bij Roermond is als Berkenbosch op de kaart gezet. Dat wordt weer hersteld in een latere editie. Van Maastricht loopt een trambaan naar het zuidwesten, naar Glons oostelijk van Tongeren. De verbindingsdam naar Ameland is stukgeslagen en wordt niet meer gerepareerd; blijkbaar had het doel, landaanwinning op de Wadden, niet gewerkt. De kaart van de grote rivieren in Brabant en Zuid-Holland is uit de atlas verdwenen.