'
Editie: 1897, pagina 93
Azië staatkundig: Thailand is het gebied oostelijk van de Mekong kwijt aan Frankrijk. De Russen zijn nog verder vooruitgeschoven in Pamir. In 1893 hebben Britten en Afghanen hun gemeenschappelijke grens, de Durand-lijn, afgebakend en daarbij is een smalle strip Afghaans land, de Wakhan-corridor, in het oosten grenzend aan China, als buffer tussen de Britse en Russische bezittingen in gebleven. De zuidgrens van Afghanistan is bij die afbakening een flink stuk zuidwaarts verlegd, ten koste van Beloetsjistan. Ten noordoosten van Beloetjistan is ook een Brits gebied gedemarceerd, waarschijnlijk de aanzet tot de latere Northwest Frontier province. In Siberië is sedert de vorige editie enorme voortuitgang geboekt bij de bouw van de Trans-Siberische spoorlijn: In de vorige editie was hij nog niet veel verder dan Slatoust (Zlatoust), en nu heeft hij via Omsk, Tomsk en Krasnojarsk Irkoetsk bereikt. De rivier de Ob wordt gekruist met een brug aangelegd dertig kilometer ten zuiden van Kolywan, en de plaats die daarbij ontstond kreeg de naam Novonikolajevsk.