'
Editie: 1924, pagina 12
Op de halfrondenkaart zijn nu naast de al aangegeven troggen ook alle bekkens, drempels, onderzeese plateaus en geulen benoemd. Aan deze kaart zijn met rode kruisjes vulkanen en geisers toegevoegd, om zo de vulkanologisch actieve zones goed uit te laten komen. Ten oosten van Nieuw-Guinea is ook de Bougainville trog ingetekend.

De uitsnede voor het Noordpoolgebied is opnieuw getekend; deze betreft nu een kleiner gebied (alleen dat binnen de poolcirkel), zodat hij niet meer goed met het Zuidpoolgebied te vergelijken is: de poolkaarten hebben nu een verschillende schaal. Er is een nieuwe signatuur toegevoegd, een arcering om landijs en gletsjers mee aan te geven, en er zijn signaturen voor het pakijs en de zuidelijke (bij de Noordpool) en noordelijke (bij de Zuidpool) begrenzing ervan. Op de Noordpoolkaart zijn de namen van de Noordwest- en Noordoost-doorvaart weggelaten. Het witte, dus onbekende gebied is – vergeleken met de vorige editie – sterk uitgebreid. op de Zuidpoolkaart is de naam van de Zuidpoolcirkel toegevoegd.

In plaats van de kaart van de regen- en sneeuwval is nu een wereldbevolkingsdichtheidskaart opgenomen, afkomstig van blad 2 uit de vorige editie. Die kaart stamde uit de achttiende editie van 1908, en mocht dus wel een opnieuw bewerkt worden. Dat is echter niet gebeurd, wel is het lichte roze van de hoogste dichtheidswaarde veranderd in een donkerrood, en zijn de zeestromen van deze kaart verdwenen. Er is een dwarsdoorsnede toegevoegd door de Grote Oceaan op veertig graden noorderbreedte.