'
Editie: 1924, pagina 120
Op de natuurkundige kaart van Afrika is een nieuwe bijkaart opgenomen gebaseerd op een indeling uit het handboek Afrika van Wilhelm Sievers en Friedrich Hahn (1904), waarbij de relatie tussen veeteelt en sedentaire landbouw bepalend was. Naast de agrarische systemen wordt het gebied aangegeven met Turks-Arabische invloed, het verbreidingsgebied van de Islam en gebieden met overwegend Christelijke invloed. Het gebied van de Bosjesmannen is paars gekleurd, wat betekent dat het jagers en verzamelaars zijn. De kaart van het Nijldal beneden Sioet, die in de vorige editie op een aparte bladzij stond, is naar deze natuurkundige kaart verplaatst. Op de kaart van de delta is een spoorlijn ingetekend van el-Kantara naar het oosten.