'
Editie: 1924, pagina 21
Koloniën en wereldverkeer: Op dit blad is een nieuwe kaart opgenomen van de godsdiensten. Bij de ‘Mohammedanen’ worden behalve Soennieten en Sjiieten ook de Senoessi’s onderscheiden, een over Noord-Afrika en Arabië verspreide voorloper van de Moslimbroederschap. Naast de ‘erkende’godsdiensten worden er ook heidenen onderscheiden. We zouden nu zeggen: aanhangers van natuurgodsdiensten. De witte gebieden op de kaarten van de bevolkingsdichtheid en van de verbreiding van de godsdiensten geven de onbewoonde gebieden aan. Het is merkwaardig dat die gebieden op beide kaarten niet samenvallen.