'
Editie: 1932, pagina 48
Provinciekaarten: Op de provinciekaarten werden nu alle vliegvelden aangebracht; we hebben nu vliegvelden, behalve bij de Rotterdamse Waalhaven en Soesterberg, in Schiphol, bij Schellingwoude, bij Den Helder, Enschede (Lonneker), Eelde, Haamstede en Vlissingen. De aanpassing aan de nieuwe bladen van de geologische kaart is spectaculair: in Friesland zijn de gemeenten Hemelumer Oldephaert en Wymbritseradeel opeens klei- in plaats van veengemeenten, bij Boxmeer (Boksmeer) is blijkbaar door de overlaat veel meer rivierklei afgezet dan aanvankelijk gedacht, in de Gelderse vallei meer veen. Op de Veluwe zijn de zandverstuivingen gecorrigeerd door de Heidemaatschappij. De Wieringermeer is met zijn kanalen en grondsoorten als een deel van Noord-Holland ingetekend, de plaatsnamen ontbreken er nog.