'
Editie: 1932, pagina 93
Op de etnografische kaart van de Balkan is te zien dat de Grieken nu weg zijn uit Klein-Azië, en de Turken zijn, Thracië uitgezonderd, weg uit Griekenland. Het is één van de grote volksverhuizingen van de 20ste eeuw, goed beschreven in het boek Twice a stranger, The mass expulsions that forged modern Greece and Turkey, dat Bruce Clark in 2006 schreef (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,).