'
Editie: 1925, pagina 113
Ook in Atjeh heeft de spellingswijziging toegeslagen: ‘Koetaradja’ in plaats van Kotaradja, de specifiek Atjehse klanken komen terug: Oleh leh wordt ‘Oeleëlheuë’, Pedir wordt ‘Pidië’, en Poelau Weh, waar de bunkerhaven Sabang op ligt, wordt ‘P. Wè’.