'
Editie: 1925, pagina 99
Azië staatkundig: In Arabië zijn de grenzen tussen de Britse mandaatgebieden Transjordanië en Irak enerzijds en het rijk van Ibn Saoed (Nedsjed) anderzijds, nog niet goed vastgelegd. Constantinopel is geen hoofdstad meer van Turkije, maar Ankara. Khiwa is geen autonoom gebied meer, het is in Turkestan opgegaan. Buiten-Mongolië is dan wel geen Russische Sovjetrepubliek geworden, maar het staat wel sterk onder Russische invloed; Kwast zegt erover: ‘Van de aansluiting van Chineesch Mongolië bij de Russische Unie was geen positieve zekerheid te krijgen. Daarom is op de bladen 31 en 32 teruggekeerd tot de oude wijze van voorstelling van Chineesch Mongolië, nl.: geel gekleurd met een Russischen rand.’ Het noorden van Sachalin is weer stevig in Russische handen. De al jarenlang als voltooid aangegeven spoorlijn tussen Kanton en Hankou is nu weer als in aanbouw zijnde aangegeven.

In Siberië wordt een begin gemaakt met de spoorlijn van Turkestan naar Siberië, de TurkSib: het traject van Novonikolajevsk naar Barnaul en Semipalatinsk was al in 1915 gereed gekomen.