'
Editie: 1927, pagina 52
De voorlopige grenzen en de bijbehorende dieptes van de poldergebieden staan nu aangegeven, evenals de boezemgebieden.