'
Editie: 1927, pagina 83
Oost-Europa: In het voorwoord zegt Kwast: ‘Tevens zijn hier niet alle Russische namen in overeenstemming gebracht met de ingevoerde. Op het Staatkundige blad van Europa (6) en op de bladen van Azi├ź (31 en 32) is dit wel geschied. De voornaamste wijzigingen op dit punt zijn, dat Petrosawodski nu Kalininsk genoemd wordt, Jekaterinowslaw - Dnjepropetrowski, Nikolajev -Wjernoleninsk, Simbirsk - Mianowsk, Sarepta -- Krasnoarme├»skagorod, Tsaritsyn - Stalingrad, Petrowsk -Makhaoh Kala, Jekaterinodar - Krasnodar, Goerjew - Tsjapajew, Jekaterinenburg - Swerdlowsk, Irbit - Turin.’ Uit studie van de kaarten blijkt dat dat echter pas in de volgende editie is gebeurd.