'
Editie: 1929, pagina 33
Nederland grondsoorten: De dijk om de Wieringermeerpolder is klaar. Hij is nog niet drooggemalen, dus we kunnen nog niet zien welke grondsoorten erin voorkomen. De grens tussen klei en veen bij Breukelen evenals de grenzen van het hoogveen in Friesland, Drenthe en Overijssel, en bij de Peel zijn verder bijgesteld op basis van nieuw uitgekomen geologische kaarten.