'
Editie: 1929, pagina 107
Java: De indeling van Java in drie provincies, West-, Midden- en Oost-Java is nu doorgevoerd. Dat heeft tot gevolg dat de residentie Rembang is opgesplitst, ten oosten daarvan begint nu Oost-Java. De beide Vorstenlanden Jogjakarta en Soerakarta zijn buiten deze herindeling gehouden. Midden-Java is nu opgedeeld in elf afdelingen; de naam residenties wordt niet meer gebruikt. Oost-Java is, inclusief Madoera, nu in vijftien afdelingen opgedeeld. Afdelingen zijn weer opgesplitst in regentschappen, waarvan de hoofdplaatsen ook met een speciaal rood symbool zijn aangeduid.

In Batavia zijn zowel de wijken Gondangdia als Menteng nu afgebouwd. De spoorlijn door die wijken is nu weggehaald, hij is vervangen door de meer zuidelijk gelegen lijn, maar het weghalen van de eerste lijn laat een (te) brede strook onbebouwd land achter.