'
Editie: 1929, pagina 124
Noord-Amerika staatkundig: De grenzen van de provincies in Canada werden eindelijk aangepast – het als New Quebec aangegeven gebied hoorde al sedert 1912 bij Quebec. De weergave van de Northwest Territories is verduidelijkt: ze zijn verdeeld in de districten Mackenzie, Keewatin en (het noordelijker gelegen en moeilijk leesbare) Franklin. Een plattegrondje van New York werd weer bijgevoegd. Tot en met de 27ste druk stond er een grote plattegrond van de stad in de atlas. ‘Yersey City’ moet zijn Jersey City, ‘Oranje’ moet zijn Orange, en ‘Morrisanta’ moet zijn Morrisania.