'
Editie: 1929, pagina 30
De volksstammenkaart is veranderd: het begrip ‘Blanke ras’ wordt ingevoerd, tegenover het Mongoolse ras. In Noord-Afrika wordt met zwaluwstaarten het gemengde karakter (Berbers/Arabisch) van de bevolking aangegeven.