'
Editie: 1929, pagina 41
Op de hoogtekaart werden in de kanalen de sluizen ingetekend, als illustratie van het effect van de hoogteverschillen.