'
Editie: 1929, pagina 80
Oost-Europa: Door het kaartbeeld iets uit te stulpen kon Polen in zijn geheel op deze kaart worden opgenomen. De grens van de Sovjetrepubliek Wit-Rusland met Groot-Rusland is gewijzigd, zodat Gomel in het eerste is komen te liggen. De in de vorige editie aangekondigde naamsveranderingen zijn pas in deze editie doorgevoerd, Kwast zei in het vorige voorwoord: ‘De voornaamste wijzigingen op dit punt zijn, dat Petrosawodski nu Kalininsk genoemd wordt [naar het nominale staatshoofd van de Sovjet-Unie, Michail Kalinin], Jekaterinowslaw - Dnjepropetrowski, Nikolajev -Wjernoleninsk, Simbirsk - Mianowsk, Sarepta -- Krasnoarme├»skagorod, Tsaritsyn - Stalingrad, Petrowsk -Makhaoh Kala, Jekaterinodar - Krasnodar, Goerjew - Tsjapajew, Jekaterinenburg - Swerdlowsk, Irbit – Turin.’ De administratieve grens tussen het Europese deel van Groot-Rusland enerzijds en het Siberische deel van Groot-Rusland en de Kazakenrepubliek anderzijds is met een rode streepjeslijn aangebracht.