'
Editie: 1934, pagina 105
Grote Oceaan: Evenals op kaartblad 4 werd hier de datumgrens aangepast bij de Midway-eilanden.