'
Editie: 1934, pagina 111
Op de hoofdkaart van Java zijn de afdelingen Kedoe en Bagelen samengevoegd. Het kaartje van de bodembedekking van Java is opnieuw getekend; en bij vergelijking met het vorige kaartje dat uit de 31ste druk stamde (1927) is er geweldige vooruitgang gemaakt in de geïrrigeerde landbouw: vooral in het oosten van de afdelingen Batavia en Cheribon, maar ook in Kedoe en Banjoemas, Madioen en Besoeki is er veel sawah-areaal bijgekomen. In de legenda is nu ook een symbool voor Hindoe-bouwwerken toegevoegd, maar ook zonder die verklaring stonden deze ruïnes al langer op de kaarten van Java aangegeven, ook de Boeddhistische Boroboedoer.

De stadsplattegronden zijn vereenvoudigd door de signatuur voor tuinen te laten vervallen en overzichtelijker gemaakt, terwijl door schaduwering op deze kaart aangegeven is hoe het zuiden van Semarang tegen de heuvels op wordt gebouwd.