'
Editie: 1934, pagina 16
Plantengroei en zeestromen: De bijkaartjes van typen atollen zijn veranderd: in plaats van voorbeelden uit de Grote Oceaan heeft men voorbeelden uit de Indonesische archipel genomen. Pieter Eibergen, die redacteur Kwast ter zijde staat, heeft al in een artikel in 1927 in het Tijdschrift voor Onderwijs in de Aardrijkskunde gepleit om geen buitenlandse voorbeelden te nemen als we zoveel goede voorbeelden in Nederlands-Indië hebben.

Het kaartje van de regentijden – deels gebaseerd op Köppen – is door een ander vervangen. Beide kaartjes zijn slechts deels met elkaar te correleren: het paarse gebied op de kaart uit de 33ste druk (periodieke regenval in de winter) komt overeen met het blauwe gebied op de kaart in de 34ste druk (streken met droge tijd in het zomerhalfjaar (winterregens); verder wijken de omschrijvingen teveel van elkaar af.