'
Editie: 1934, pagina 33
Aan de hand van nieuw uitgekomen geologische kaarten zijn de zandgronden bij Breda, Eindhoven en Venlo verder gedifferentieerd: met lange stroken beekbezinking en moerasveen respectievelijk afgegraven hoogveen. Behalve een klein gebied bij Meijel is volgens deze kaart al het hoogveen in de Peel nu afgegraven.