'
Editie: 1936, pagina 18
Op blad 3 werd van de hoofdkaart (plantengroei en zeestromen) de grens van het pakijs in de winter weggehaald. De grens tot hoe dichtbij de equator ijsbergen voorkomen, is gehandhaafd. Op het kaartje van de jaarlijkse neerslag is de ‘aequatoriale grens van de sneeuwval in het laagland’ aangebracht: dat wil zeggen hoe dicht bij de equator nog sneeuw kan vallen beneden de 200 meter. In plaats van het kaartje van de cultuurvormen is er een neerslagkaartje van Europa opgenomen; een dergelijke kaart zat ook al in de elfde editie. De legenda’s van beide neerslagkaarten op deze bladzij hebben praktisch dezelfde tinten voor dezelfde waarden.