'
Editie: 1936, pagina 41
Op blad 11 is alleen de kolenkaart blijven staan; die is verduidelijkt door de tekstgegevens eruit te halen en die in een schema te zetten. Het kaartje van het waterschap de Schermeer is vervangen door een kaart van de boezemgebieden in het Hollands-Utrechtse polderland. Een boezem is een watergebied dat dient als tijdelijke berging voor overtollig water uit polders; dat overtollig water wordt op rivieren of op zee geloosd, al of niet met behulp van gemalen. Die gemalen staan dus meest langs rivieren of de zee. Een boezemgebied wordt gevormd door een stel polders dat op dezelfde boezem loost.

Er is op dit blad ook een neerslagkaart van Nederland opgenomen, waarvoor de kleuren ongelukkig gekozen zijn, omdat ze het verloop niet goed laten zien. Het is een complexe kaart, waaruit men zowel informatie over de maand met de meeste en minste regen voor bepaalde plaatsen kan aflezen: Enschede heeft de meeste regen in juli (zwarte naam) en de minste in februari (zwarte stip); Groningen heeft de meeste regen in augustus (rode naam) en de minste in april (blauwe stip).