'
Editie: 1936, pagina 49
Het algemeen plan van droogmaking van de Zuiderzee werd aangepast, en dat betekende dat de Noordoostpolder zonder randmeren zou worden aangelegd.