'
Editie: 1936, pagina 83
Oost-Europa: Dit blad werd opnieuw getekend op de schaal 1:9 miljoen in plaats van 1:10 miljoen. Er is veel aandacht voor de plaatsnamen geweest: in de Baltische staten zijn met uitzondering van Windau steeds de endoniemen (de plaatselijk officiële versies) gekozen. In Finland zijn de (Finse) meerderheidsnamen als eerste gekozen in plaats van de traditionele Zweedse. Dat wordt bepaald bij de volkstellingen. De namen zijn wel getranscribeerd, dat wil zeggen zó herspeld dat we ze in Nederland goed uit kunnen spreken, dus in plaats van Viipuri ‘Wipoeri’. Wasa heeft blijkbaar nog een Zweedstalige meerderheid, omdat niet de Finse versie Vaasa op de eerste plaats komt. De Noordkaap is bij de schaalvergroting net van de kaart afgevallen. Ook in Roemenië en Turkije wordt getranscribeerd: ‘Cloej’ in plaats van Cluj, ‘Jassy’ in plaats van Iași en ‘Oeskoedar’ in plaats van Üsküdar.

Ook met betrekking tot Rusland – de naam Sovjet-Unie komt alleen op de zwart-wit kaarten voor – is er veel aandacht voor plaatsnamen. Op de Krim, officieel de Autonome Socialistische Sovjetrepubliek van de Krim, met hoofdstad Akmetsjet, is behalve het Russisch ook het Krimtataars een officiële taal. In die taal heet Sebastopol ‘Akhiar’. Van de Oekraïne is Kharkof (Charkiv) niet langer de hoofdstad, maar Kijef (Kyjif). Wjatka is herdoopt in ‘Kirof’; Sergei Kirof was het hoofd van de communistische partijorganisatie in Leningrad en werd in 1934 vermoord, waarna Wjatka als eerbetoon naar hem vernoemd werd. In de Kaukasus wordt Vladikavkaz vernoemd naar de Georgische revolutionair Grigol Ordsjonikidze; in Rusland werd Samara vernoemd naar de revolutionair Valerian Koejbisjef.

Er is een nieuw omzettingssysteem van het Cyrillisch naar het Nederlands gevolgd, waardoor de uitgangen op ‘-ow’ en ‘-ew’ veranderen in ‘-of’ en ‘-ef’, zoals Kharkow dat nu als ‘Kharkof’ wordt geschreven.
Er is ook een spellingswijziging in het Nederlands zelf: Doode Zee wordt ‘Dode Zee’, Doode Baai ‘Dode Baai’, Roode Zee ‘Rode Zee’, Afdeeling wordt ‘Afdeling’, etcetera. In 1934 is in Nederland voor het onderwijs de spelling Marchant ingevoerd, die onder andere inhield het weglaten van dubbele klinkers uit open lettergrepen (dus ‘lopen’ en ‘eten’ in plaats van ‘loopen’ en ‘eeten’) en van de ch-klank wanneer je die niet uitspreekt (dus ‘vis’ en ‘mens’ in plaats van ‘visch’ en ‘mensch’).