'
Editie: 1906, pagina 110
Op de kaart van Sumatra vallen de staatkundige veranderingen op: de onafhankelijke Bataklanden zijn nu opgedeeld tussen de residenties Sumatra’s Oostkust en Tapanoeli. Meer zuidelijk is het onafhankelijke gebied aan de bovenloop van de Rokan in de residentie Sumatra’s Oostkust opgenomen. Djambi, voorheen onderafdeling van Palembang, is nu een aparte residentie geworden. Er zijn in het landschap Deli naast de spoorwegen nu ook tramwegen ingetekend, waardoor het nogal onoverzichtelijk wordt. De tram van Kota Radja in Atjeh naar Samalanga is doorgetrokken tot Edi. Er is nog één gebied als onafhankelijk aangegeven, het ligt ten oosten van Padang aan de bovenloop van de rivieren de Kampar en Batang Hari.

Op Malakka blijkt dat de spoorlijn van de havenplaats (Butterworth) tegenover Georgetown op het eiland Penang naar Kwala Loempoer (Kuala Lumpur) in feite doorloopt tot Port Dickson. De spoorlijn vandaar het binnenland in, gesuggereerd in de zestiende editie, heeft niet bestaan. Op Celebes is de residentie Menado vergroot ten koste van gebied van het gouvernement ‘Celebes en onderhorigheden’.