'
Editie: 1906, pagina 116
Op de kaart Afrika staatkundig is de Spaanse kolonie Rio Muni nu ingetekend, het gebied was in de vorige editie nog als Frans aangegeven. Hoofdstad ervan is Santa Isabel, op het naburige eiland Fernando Poo. Het Franse Tsaad Territorium (Tsjaad) is nu afgegrensd van het Oebangi-gebied als aparte kolonie. De grens tussen de Duitse kolonie Togo en de Britse Goudkust is gewijzigd. De grens tussen het Franse Ivoorkust en het onafhankelijke Liberia volgt niet langer de grensrivier de Cavally, maar dat wordt in de volgende druk weer teruggedraaid. Langs de bovenloop van de Niger is de term ‘Samory’s Rijk’ terecht niet meer opgenomen, hij stierf al in 1898. Hetzelfde geldt echter ook voor de term ‘Tieba’s Rijk’: het rijk van het Kenedougou-volk waarvan Tieba de vorst was, werd ook in 1898 door de Fransen veroverd. In West-Afrika zijn de grenzen tussen de verschillende Franse koloniën ingetekend: Ivoorkust, Frans Guinée, Senegal en Dahomey. De noordgrens van het Spaanse gebied Rio de Oro is nu gemarkeerd en blijkbaar claimt Frankrijk, gezien de blauwpaarse bies, ook het gebied ten zuiden van Marokko. In Algerije hebben de Fransen de spoorlijn naar Aïn Sefra verlengd tot Colomb Béchar, om de Marokkaanse oasestad Figuig heen. In Tunesië lijkt Sfax op de hoofdkaart met een spoorlijn met Sousse en Tunis verbonden, maar die lijn komt pas in 1911 tot stand. De spoorlijn van Sfax naar Gafsa, al in 1899 gebouwd, dient om de producten van de fosfaatmijnen bij Gafsa te kunnen vervoeren. Op de kaart loopt ook een tweede lijn van Tunis het Medjerda-dal in, al was die pas in 1912 klaar, en voorts zou men bouwen aan een verbinding tussen Sfax en Constantine in Algerije. Deze eveneens op de hoofdkaart gesuggereerde spoorverbinding tussen Tunis en Algerije dateren echter pas van veel later.

Zoals bij de kaart van Zuid-Azië in deze editie al vermeld is, bestaat er geen spoorlijn tussen Assoean en Wadi Halfa, al staat die ook op de kaart. Zoals ook bij vorige edities gemeld, was de spoorverbinding Djibouti-Addis Abeba pas in 1917 gereed. De grens tussen Ethiopië en de Britse kolonie Kenya is blijkbaar toch nog niet gedemarceerd. Op Madagaskar is de hoofdstad Antananarivo met de haven Andovoranto verbonden met een spoorweg. Aan het Nyassameer hebben de Duitsers de plaats Langenberg gebouwd.