'
Editie: 1939, pagina 107
Java: De bebouwing van de stadsplattegronden is gegeneraliseerd en de mooie reliëfweergave bij Semarang is weer weggehaald, waarschijnlijk omdat de uitsnede naar het zuiden uitgebreid is en daar geen reliëftekening van voorhanden was. Op de plattegrond van Batavia is te zien dat Weltevreden geen aparte administratieve eenheid meer is , maar samengevoegd is met Batavia. De vliegvelden staan aangegeven en bij Soerabaja is de spoorlijnenwirwar tot leesbare proporties teruggebracht.

Op de hoofdkaart van Java is de tramlijn of tweede klasse spoorlijn van Semarang naar Soerabaja nu opgewaardeerd tot eerste klasse; de nachttreinreis Batavia-Semarang-Soerabaja duurt nu 12,5 uur. De Staatsspoor- en Tramwegen (SS) bereikten Cheribon vanuit Batavia via het knooppunt Tjikampek in 1912. Het gedeelte Cheribon-Semarang was al tussen 1897 en 1899 door de Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) als tramlijn aangelegd, en werd tussen 1912 en 1921 omgebouwd tot spoorweg. Het traject Semarang-Soerabaja werd aangelegd door de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) en was klaar in 1924.Vanaf dat moment was een directe treinverbinding Jakarta-Soerabaja via de noordkust mogelijk. Maar die kwam er pas in 1929. En hij werd pas in deze 36ste druk aangegeven.

Van de steden met meer dan 20.000 inwoners zijn nu ook de agglomeraties aangegeven. Bovendien zijn alle burgervliegvelden vermeld, zoals ook bij Bandoeng. In de Vorstenlanden is in Jogjakarta nu ook de Solose enclave van Imogiri ingetekend. Daar waren en worden de sultans van Mataram en hun opvolgers begraven, al voorafgaand aan de splitsing van het rijk in Jogjakarta en Soerakarta. Die enclave is ook zichtbaar op de nieuwe zwart-wit kaart van de Vorstenlanden, die de complexe territoriale structuur van het gebied inzichtelijk maakt.

Het kaartje van de talen en bevolkingsdichtheid is gesplitst in twee aparte kaartjes. De bevolkingsdichtheid wordt aangegeven per regentschap, waarin elke afdeling is verdeeld. Op de geologische kaart zijn bij Tjepoe en Wonosobo (Soerabaja) nu olieraffinaderijen ingetekend; de goudwinning is verplaatst van de zuidwestelijke Preanger naar zuidoostelijk Bantam. Op Madoera zijn zoutpannen opgenomen.