'
Editie: 1939, pagina 18
Het aantal luchtvaartkaarten is uitgebreid, zodat nu alle diensten van de KLM en de KNILM, in Oost- en West-Indië en Nederland zijn weergegeven. De diensten van de KLM in Europa springen er door dikkere lijnen beter uit. Op de kaart van het wereldverkeer is West-Afrika nu ook wat beter ontsloten. Op de kaart van Europa lijkt het luchtverkeer gekrompen; mogelijk door de burgeroorlog zijn er in Spanje minder lijndiensten. Het net van de Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaartmaatschappij (KNILM) verbindt de plaatsen Batavia, Bandoeng, Semarang, Soerabaja, Koepang, Makassar, Bandjermasin, Balikpapan, Palembang, Medan en Tarakan – het laat zien hoe belangrijk de oliewinning op Tarakan is geworden. Het zal in 1942 één van de hoofddoelen van de Japanse aanval vormen. In het buitenland wordt op Saigon, Singapore, Darwin en Sidney gevlogen.