'
Editie: 1939, pagina 25
Europa staatkundig: De kaart toont hoe het gebied er medio 1939 uitziet vóór de Duitse inval in Polen. Duitsland heeft na de Anschluß Oostenrijk geïncorporeerd, in 1938 ook Sudetenland bezet, waarna Slowakije zich van Tsjechië afscheidde, en in 1939 verklaarde Duitsland het resterende Tsjechië tot Duits protectoraat. Hongarije verwierf Roethenië en het door Hongaren bewoonde zuiden van Slowakije. Duitsland heeft ook Memel, vóór 1918 deel van Oost-Pruisen, weer ingelijfd.