'
Editie: 1939, pagina 40
Er is een nieuwe zwart-witkaart opgenomen van de bestaande wegen, om in vergelijking met het nieuwe Rijkswegenplan van 1938 duidelijk te maken welke wegen nog dienen te worden aangelegd.