'
Editie: 1939, pagina 55
Hier is een kaart opgenomen van de bevolkingsdichtheid van Nederland. De Randstad tekent zich er al mooi op af.