'
Editie: 1910, pagina 126
Noord-Amerika natuurkundig: De noordwestkust van Groenland heeft een ander aanzien gekregen: de Deense ontdekkingsreiziger Ludvig Milius-Erichsen heeft het gebied op de van 1906 tot 1908 gehouden Danmark-expeditie bezocht; hij noemde het naar de toenmalige koning van Denemarken, Frederik VIII. Het gebied ten noorden ervan werd naar de ontdekkingsreiziger zelf, die in 1908 omkwam, genoemd. De moeilijk leesbare fjordnamen zijn de Danmark en de Hagen Fjord.