'
Editie: 1915, pagina 39
Er is een prachtige nieuwe hoogtekaart van Nederland in plaats van de oude gekomen, met een fraai opgebouwde hoogteschaal, geheel volgens de waarnemingspsychologische inzichten van Peucker, waarop de cruciale hoogteverschillen in Nederland dramatisch zijn gevisualiseerd. Volgens Niermeyer in het voorwoord: ‘Bij de bewerking van deze kaart werd in de eerste plaats gebruik gemaakt van de uitkomsten der nieuwe nauwkeurige hoogtemeting, verricht door den Dienst der Militaire Verkenningen, voorzoover die uitkomsten reeds opgenomen werden in nieuwe uitgaven van de topographische Kaarten des Rijks.’