'
Editie: 1915, pagina 89
Deze Balkankaart uit de 22ste editie is de enige van de vier tijdens de Eerste Wereldoorlog verschenen edities waarop grenzen aangegeven staan. Kreta of Kandia maakt nu integraal onderdeel uit van Griekenland. De Dodekanesos is Italiaans, dat wordt ondersteund door een buiten de legenda geplaatste opmerking. Tussen Larissa in Thessaliƫ en Thessaloniki ziet men een spoorweg in aanleg: meteen in 1913 zijn de Grieken begonnen met de aanbouw hiervan, tussen de vesting Papapouli en Topsjin (Gefyra). De lijn zou in 1916 gereedkomen. De Zuidelijke Dobroedsja is Roemeens geworden. Montenegro is behoorlijk vergroot en controleert nu ook de bovenloop van de Witte Drin. De in Epirus ver naar het noorden opgeschoven Griekse grens klopt niet met die op kaart 5; deze grens zou geen blijvend karakter krijgen. Er is nog geen tijd geweest om de Turkse bergnamen in Macedoniƫ te vervangen.