Return to item info

Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot Placaatboek : zoo volgens de jaar- en dag-teekeningen, als volgens de orde van het alphabet , eerste over de zes deelen in den jaare 1752 uitgegeven, en nu over de verdere deelen aangevult en verbeterd

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-187892
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-187892
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching