Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleRepertorium of generaal register over de negen deelen van het groot placaatboek : zoo volgens de jaar- en dag-teekeningen, als volgens de orde van het alphabet, eerst over de zes deelen in den jaare 1752 uitgegeven: en nu over de verdere deelen aangevult en verbetert Translate
TypeBookTranslate
Region Nederland.Translate
ImprintTe Amsterdam : Bij Johannes AllartTranslate
PublisherAllart, JohannesTranslate
Year1797.Translate
Sizefolio. Translate
NoteRegister op dl. 1-9 van: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande ed. groot-mog. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt. Voordehandse titel: Generaal register over de negen deelen van het Groot PlacaatboekTranslate
AnnotationSTCN 85281304X Titel is gedigitaliseerd voor de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberTHO: WRT 47-360Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate