Return to item info

Deductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt : behelsende een waerachtich ende grondich bericht van de fondamenten der regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden ... ingestelt ende dienende tot justificatie van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, raeckende 't employ vanden Heere Prince van Oraigne ... op den vierden Mey 1654 ghepasseert ...

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-22745
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-22745
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching