Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDeductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt : behelsende een waerachtich ende grondich bericht van de fondamenten der regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden ... ingestelt ende dienende tot justificatie van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, raeckende 't employ vanden Heere Prince van Oraigne ... op den vierden Mey 1654 ghepasseert ...Translate
AuthorWitt, Johan de,Translate
TypeBookTranslate
ImprintIn 'sGraven-Hage : by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van WouwTranslate
Year1654.Translate
Size20 cm Translate
AnnotationAuteur is Johan de Witt. Imprint: In 'sGraven-Hage, by de Weduwe, ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, ordinaris druckers vande Ed. Groot Mo. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Anno 1654. Knuttel 7547 Also available in online version. VA: 165404 - b1 A2 en$t : *b2 2A2 ebrac. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberS oct 5180Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate