Return to item info

Alle de werken van Flavius Josephus: behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, het verhaal van zyn eygen leeven, de histori van den oorlog der Jooden tegen de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en de beschryvinge van den marteldoodt der Macha

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-280974
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-280974
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching