Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAlle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, het verhaal van zyn eygen leeven, de histori van den oorlóg der Jooden tegen de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en de beschryvinge van den marteldoodt der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula. Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amsterdam, : by Marten Schagen ...,Translate
Year1732.Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-2. Translate
AnnotationBevat ook: Egesippus Van de Joodsche oorlogen, en de uyterste verdelging der stad Jerusalem .. Van Eeghen/Van der Kellen 396 noot Titel is gedigitaliseerd voor de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Google Books-project. Translate
CommentVertaling van de Latijnse editie van 1726.Translate
CommentTranslation of the Latin edition of 1726.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: ODZ 1139Translate