Return to item info

Aenhang van de burgerlicke keuren belangende de opzicht ende verzorginge jegens brand ende gelijc ongeluc, gemaect, vermeerdert ende verandert by Schout en de Schepenen dezer stadt Leyden, mit goetduncken ende advijs van Burgermeesteren der zelver stede

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-8936
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-8936
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching