Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAenhang van de burgerlicke keuren belangende de opzicht ende verzorginge jegens brand ende gelijc ongeluc, gemaect, vermeerdert ende verandert by Schout en de Schepenen dezer stadt Leyden, mit goetduncken ende advijs van Burgermeesteren der zelver stede.Translate
TypePamphletTranslate
ImprintTen bevele van die vande Gerechte der voorschreven stadt Leyden : gedruct opt Raedhuys aldaer,Translate
Year1591.Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-4. Translate
NoteongepagineerdTranslate
AnnotationMet ill (afb. van brandemmers en -ladders). Van Someren 156 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberL oct 2859 dl 1Translate