Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAenhang van de burgerlicke keuren belangende de opzicht ende verzorginge jegens brand ende gelijc ongeluc, gemaect, vermeerdert ende verandert by Schout en de Schepenen dezer stadt Leyden, mit goetduncken ende advijs van Burgermeesteren der zelver stede.Translate
TypePamphletTranslate
ImprintTen bevele van die vande Gerechte der voorschreven stadt Leyden : gedruct opt Raedhuys aldaerTranslate
PublisherRaedthuys, optTranslate
Year1591.Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-4. Translate
NoteongepagineerdTranslate
AnnotationCollatieformule: A-C 4 (C4 blanco). Gedrukt met civiliteĢ-letter. A.h. slot: "... By my J. van Hout" Met ill (afb. van brandemmers en -ladders). TB 6736 Overvoorde (Catalogus Leiden) 2922 Van Someren 156 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberL oct 2859 dl 1Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate