Return to item info

Copie vanden mandemente ons genadichs Heeren des Keysers ende den statuyten ende ordinancien bij mijn heeren schoutet, borghermeesteren, scepenen, rentmeesters ende raede der stadt van Antwerpen dien naevolghende ghemaect opt stuck vanden vrijen ende oock

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-9942
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-9942
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching