Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionKaart der Gantsche bekende Werreld, W.A. Bachiene, 1772Translate
TitleNieuwe en naukeurige kaart der gantsche bekende werreld : met behulp der beste heedendaagsche land- en zeekaarten enz. enz. uit de nieuwste en geloofwaardigste ontwerpen by een verzameld, en waarin alle laatere ontdekkingen en verbeeteringen naukeuriglyk zyn aangeteekend Translate
TypeMapTranslate
Imprint[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld],Translate
Year1772.Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size47 x 53 cm Translate
NoteUit: 'Hedend. Oostersche Hist.' 1 deel blad 1. No. 1.Translate
AnnotationRechtsboven: 'Hedend. Oostersche Hist. 1 deel blad 1. No. 1'. Translate
CommentDe predikant Willem Albert Bachiene (1712-1783) hield zich behalve met geestelijke zaken ook bezig met de geografie en astronomie. In 1764 werd hij benoemd tot hoogleraar in de sterre- en aardrijkskunde aan de 'Illustre School' te Maastricht. Na circa 1769 publiceerde Bachiene een aantal kaarten naar het voorbeeld van de Londense graveur en uitgever Emanuel Bowen. Al deze kaarten zijn gegraveerd door de in zijn tijd zeer beroemde graveur Jan van Jagen (ca. 1710-na 1796). In 1785 zijn alle kaarten van Bachiene bijeengevoegd en door de Amsterdamse uitgever Matthijs Schalekamp als Atlas tot opheldering der Hedendaagsche Historie uitgegeven. De wereldkaart in twee halfronden, die met 1772 is gedateerd, neemt qua kartografisch beeld een tussenpositie in tussen de Russische ontdekkingen in het begin van de 18de eeuw en de latere ontdekkingen van James Cook.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *Moll* 13FTranslate