Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionHistorische kaart van de Nederlanden, Pieter van den Keere, 1617Translate
TitleBelgii veteris typus : ex conatibus geographicis Abrahami Ortelij Translate
AuthorKeere, Pieter van den,Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:1.400.000].Translate
Region België.Translate
ImprintAmsteloda[mi]. : Petrus KæriusTranslate
Year1617.Translate
Techniquekopergr. Translate
Size38 x 49 cm Translate
NoteKaart 1Translate
AnnotationVerschenen in: Germania Inferior. - Amstelodami : Pet. Kaerii, 1622 (Kaart 1). Krogt, P. van der, KAN 3:3000H:364A Koeman, 2, Kee 2 Van der Heijden, 82 Translate
CommentDeze kaart van Pieter van den Keere, die teruggaat op een kaart van Ortelius, poogt een reconstructie te geven van de Nederlanden in de Romeinse tijd. De kaart lijkt vooral bedoeld om de in Romeinse geschriften vermelde plaatsnamen en stammen op hun juiste locatie te kunnen plaatsen; waar verschillende naamversies voorkomen, zoals bij de Noordzee, zijn ze alle genoemd, met de auteurs die die naamversies gebruikten: Ptolemeus gebruikte de naam ‘Oceanus Germanicus’, Plinius de naam ‘Oceanus Septemtrional’ of ‘Oceanus Britannicus’. De door de Romeinen gegraven waterwegen (‘Fossa Corbulonis’) zijn ingetekend. Het schrift speelt hier een belangrijke rol; aan het schrifttype kan men zien of het om Romeinse namen (hier met kapitalen aangegeven) gaat dan wel om moderne namen (hier met kleine letters, zie ‘Harlem’, ‘Amsterdam’); de namen van de als bronnen vermelde auteurs zijn cursief getekend. Aan de ligging van Utrecht en de weergave van het gebied ten oosten van de Eems en zelfs van Mainz (‘Moguntiacum’) kan men zien dat ‘Belgium’ (de Latijnse naam voor de Nederlanden) zeer ruim was weergegeven op deze kaart. Vergelijk deze kaart met de historische kaart van de Nederlanden door Menso Alting, elders in deze collectie gedigitaliseerde thematische kaarten.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *VIII*.E.g.1 (1)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate