Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionZestien bevolkingsstatistiekkaarten van Nederland, 1873Translate
Title[Zestien bevolkingsstatistiekkaarten van Nederland, 1829-1864] Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal 1:10.000.Translate
Region Nederland.Translate
Imprint[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld]Translate
Year[1874]Translate
Techniquelithogr., in kleur Translate
Sizeelk 9 x 9 cm, op blad 28 x 18 cm Translate
NoteHet betreft de volgende kaarten: 'No. 1. Toeneming der bevolking in gemeenten beneden 10.000 zielen, in percenten; van 1829-1859. No. 2. Toeneming der bevolking in gemeenten boven 10.000 zielen, in percenten; van 1829-1859. No. 3. Toeneming der bevolking in percenten van 1829-1859. No. 4. Aantal jaarlijksche geboorten in verhouding tot de geheele bevolking; 1840-1864. No. 5. Vermeerdering van het zielental op 1000 hectaren van 1829-1859. No. 6. Aantal vrouwen op 1000 mannen, in 1859. No. 7. Meerderjarigen van de geheele mannelijke bevolking in percenten, volkstelling 1859. No. 8. Meerderjarigen van de geheele vrouwelijke bevolking in percenten, volkstelling 1859. No. 9. Aantal personen per huisgezin in 1859. No. 10. Aantal personen per huis (en schip) in 1859. No. 11. Buiten de provincie geboren mannelijke bewoners in percenten van de geheele mannelijke bevolking; in 1859. No. 12. Buiten de provincie geboren vrouwelijke bewoners in percenten van de geheele vrouwelijke bevolking; in 1859. No. 13. Ongehuwde mannen in percenten van de geheele mannelijke bevolking; in 1859. No. 14. Ongehuwde vrouwen in percenten van de geheele vrouwelijke bevolking; in 1859. No. 15. Jaarlijksche vruchtbaarheid der huwelijken van 1849-1859. No. 16. Jaarlijksch aantal landverhuizers in verhouding tot de bevolking; van 1840-1864'.Translate
AnnotationVerschenen in: Algemeene statistiek van Nederland : beschrijving van den maatschappelijken toestand van het Nederlandsche volk in het midden der negentiende eeuw / uitg. door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. - [Dl. 3:] Statistische kaartjes. - Te Leiden : bij A.W. Sijthoff, 1874. No. 1. Toeneming der bevolking in gemeenten beneden 10.000 zielen, in percenten; van 1829-1859. No. 2. Toeneming der bevolking in gemeenten boven 10.000 zielen, in percenten; van 1829-1859. No. 3. Toeneming der bevolking in percenten van 1829-1859. No. 4. Aantal jaarlijksche geboorten in verhouding tot de geheele bevolking; 1840-1864. No. 5. Vermeerdering van het zielental op 1000 hectaren van 1829-1859. No. 6. Aantal vrouwen op 1000 mannen, in 1859. No. 7. Meerderjarigen van de geheele mannelijke bevolking in percenten, volkstelling 1859. No. 8. Meerderjarigen van de geheele vrouwelijke bevolking in percenten, volkstelling 1859. No. 9. Aantal personen per huisgezin in 1859. No. 10. Aantal personen per huis (en schip) in 1859. No. 11. Buiten de provincie geboren mannelijke bewoners in percenten van de geheele mannelijke bevolking; in 1859. No. 12. Buiten de provincie geboren vrouwelijke bewoners in percenten van de geheele vrouwelijke bevolking; in 1859. No. 13. Ongehuwde mannen in percenten van de geheele mannelijke bevolking; in 1859. No. 14. Ongehuwde vrouwen in percenten van de geheele vrouwelijke bevolking; in 1859. No. 15. Jaarlijksche vruchtbaarheid der huwelijken van 1849-1859. No. 16. Jaarlijksch aantal landverhuizers in verhouding tot de bevolking; van 1840-1864. Binding note: I qu 143 (deel 2/[3]). Translate
CommentStatistische congressen en tijdschriften hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de thematische kartografie. Voordat er specifieke kartografische tijdschriften kwamen, was het forum voor de beoefenaren van de thematische kartografie ofwel de statistiek of de geografie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft later lange tijd gedeeld in die traditie en een voortrekkersrol gespeeld in de productie van thematische kaarten op basis van statistische gegevens. Er werd bijvoorbeeld gewerkt naar een speciale handleiding voor de productie van dergelijke kaarten. Als proeve van een kartografische uitwerking van de resultaten van de volkstelling van 1859 verschenen in het ‘Tijdschrift Algemeene Statistiek van Nederland’ van 1870 een zestiental gekleurde thematische kaarten, waarvan hier het ‘Aantal personen per huisgezin’ en het ‘Jaarlijksch aantal landverhuizers in verhouding tot de bevolking’ van 1860-1864 worden getoond. De kaarten zijn eenvoudig, vanwege het hoge aggregatieniveau: de indeling in provincies. Daardoor liggen de getallen, zeker bij de gemiddelde grootte der huishoudens, ook zo dicht bij elkaar. Hoe kleiner de telgebieden immers, hoe groter de kans op het voorkomen van extreme waarden. De feitelijke gemiddelden c.q. absolute waarden per provincie zijn in getallen aan de choropleetkaarten toegevoegd.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG I QU 143 (deel 2/[3])Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate