Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEisagogē sive introductio ad annales sequentes Translate
AuthorDusseldorp, Frans van,Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintColoniaeTranslate
Year[ca. 1600-1616]Translate
Techniqueill. Translate
Size320 x 210 mm Translate
Notekroniek van de gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven en in zijn tijd autograaf, grotendeels geschreven tijdens zijn verblijf te Keulen (Dl. 2, fol. 236r: Vale Coloniae 13 Julii anno 1616) in P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae I o.d.t.: Annales sive historiae de tumultibus Belgicis annis 1566-1615 Verlucht met gravures o.m. afkomstig uit: Lodovico Giucciardini, Beschryvinghe van alle de Neder-landen ...; Franz und Abraham Hogenberg, Geschichtsblätter ...; Jan Jansz. Orlers, Description et representation de toutes les victoires ... souz la conduite et gouvernement de son Excellence, le prince Maurice de Nassau ...; Willem Baudart, Les guerres de Nassau ... Bevat tevens: Oratio funebris, in obitum illustrissimi ac reverendissimi domini, D.Sasboldi, archiepiscopi Philippensis et Ultrajectensis .... - Coloniae Agrippinae : ex typographaeo Stephani Hemmerden, anno 1614 Meerdere platen beschadigdTranslate
AnnotationKroniek van de gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven en in zijn tijd. Autograaf, grotendeels geschreven tijdens zijn verblijf te Keulen (Dl. 1, fol. 24v: hoc tempore quo haec scribo, anno Domini 1615, en dl. 2, fol. 236r: Vale Coloniae 13 Julii anno 1616). In P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae I o.d.t.: Annales sive historiae de tumultibus Belgicis annis 1566-1615. Verlucht met gravures o.m. afkomstig uit : Lodovico Giucciardini, Beschryvinghe van alle de Neder-landen ...; Franz und Abraham Hogenberg, Geschichtsblätter ...; Jan Jansz. Orlers, Description et representation de toutes les victoires ... souz la conduite et gouvernement de son Excellence, le prince Maurice de Nassau ...; Willem Baudart, Les guerres de Nassau ... Bevat tevens: Oratio funebris, in obitum illustrissimi ac reverendissimi domini, D.Sasboldi, archiepiscopi Philippensis et Ultrajectensis .... - Coloniae Agrippinae : ex typographaeo Stephani Hemmerden, anno 1614, dat apart is beschreven. I. 1566-1589 (352 fol.) II. 1590-1615 (237 fol.) Illustrations: diepdruk / intaglio printing. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 775. Losse katernen, dl. 1 met perkamenten omslag. [P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 199. H. Brugmans, 'Dusseldorp', in: Nieuw Nederlansch Biografisch Woordenboek VI. Onder red. van P.C. Molhuysen, P.J. Blok, K.H. Kossmann. Leiden 1924 (fotomechanische herdruk Amsterdam 1974), kol. 460-461 kol. 461. Dusseldorpius, F. Annales 1566-1616. Uitgeg. d. R. Fruin. Den Haag 1893. (= Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, 3e serie, 1). Handschrift gedeeltelijk uitgegeven. G. Hesse, 'De oudere historiografie der HH. Martelaren van Gorcum', in: Collectanea Franciscana Neerlandica 2 (1931), p. 447-498 p. 473-474 nr. 25. J.H. Hofman, 'Uit de Annales Belgici van Franciscus van Dusseldorp', in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 14 (1887), p. 334-449 15 (1888), p. 1-20. Handschrift uitgegeven wat betreft de jaren 1572-1575. R. Lindeman, Y. Scherf & R.M. Dekker (samenst.), Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Rotterdam 1993. p. 21 nr. 15.B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand. Leeuwarden 1981 (tweede druk met aanvullingen door B.A. Vermaseren eerste druk Maastricht 1941). p. 69-91, 286. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHs 6 C 2 dl 2 ( Hs. 775)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate